Trang chủ > Cloud Server > Hướng dẫn sử dụng CentOS Webpanel

Hướng dẫn sử dụng CentOS Webpanel

Hướng dẫn chi tiết chuyển dữ liệu từ VPS sử dụng Kloxo về VPS sử dụng Centos web panel.
Hiện tại nhà phát hành phiên bản quả trị Panel Kloxo miễn phí cho centos đã khôn...
Hướng dẫn đăng nhập
Bước 1: Đăng nhập đường link http://dia_chi_ip_server:2030 https://dia_chi_ip_...
Hướng dẫn tạo và quản lý Package
* Thêm package Bước 1: Click chọn Packages > sau đó click chọn Add a Pack...
Hướng dẫn tạo và quản lý User
Bước 1: Click chọn User Account > New Account Bước 2: Điền các thông số tạ...
Tạo và quản lý tài khoản FTP
Bước 1: Từ giao diện CWP --> File Management --> FTP Accounts (v2) Bước...
Hướng dẫn sử dụng File manager
File manager là tính năng quản lý file của CWP cho phép chỉnh sửa, liệt kê file ...
Khởi tạo Database MySQL
Bước 1: Từ giao diện CWP --> SQL Services --> MySQL Manager Bước 2: Tro...
Hướng dẫn sử dụng và quản trị PHPMyadmin
* Đăng nhập phpMyAdmin Bước 1: Từ CWP --> SQL Services --> phpMyAdmin ...
Hướng dẫn backup
Centos-Webpanel cho phép đặt lịch backup theo ngày, tuần và tháng. Bước 1:Từ gi...
Hướng dẫn Restore
Bước 1: Từ giao diện Dashboard --> CWP Settings --> Restore Backup Bướ...
Hướng dẫn sử dụng Email
* Thêm tài khoản Email ( mailbox) Bước 1: Từ giao diện Dashboard --> Ema...
Hướng dẫn nâng, hạ phiên bản PHP ( Switch PHP Version)
Centos-Webpanel cho phép người sử dụng thay đổi phiên bản PHP đang sử dụng. Với ...
Hướng dẫn Fix phân quyền khi bị lỗi 500 Internal Server
Từ CWP--> Chọn User Account --> Fix Permissions Chọn User cần Fix từ da...
Hướng dẫn bật tắt Mod Security
ModSecurity là một web application firewall. ModSecurity gần giống như firewall ...