Trang chủ > Gian hàng TentenShop.vn > Quản lý kho hàng là gì? Cách cài đặt quản lý kho hàng như thế nào?

Quản lý kho hàng là gì? Cách cài đặt quản lý kho hàng như thế nào?

Quản lý kho hàng sẽ tự động theo dõi các số lượng còn lại của các sản phẩm của bạn.

Để sử dụng quản lý kho hàng cho một sản phẩm, bạn đăng nhập trang quản trị admin gian hàng của bạn, trong Menu “Sản phẩm” chọn “Danh sách sản phẩm”. Sau khi tìm kiếm sản phẩm mà bạn muốn cài đặt quản lý kho hàng, bạn nhấp vào “Sửa” ở sản phẩm đó để tới trang “Sửa sản phẩm”. Trong trang này, ở mục “Kho hàng” (ở gần cuối trang) bạn chọn “Hiển thị trong kho hàng” và nhấp ‘Cập nhật”. Vậy là sản phẩm đó đã được hiển thị và được quản lý tự động trong danh sách “Kho hàng” ở Menu “Sản phẩm”. Bạn cũng có thể cài đặt chức năng quản lý kho hàng khi bạn thêm một sản phẩm mới ở “Thêm mới sản phẩm” trên Menu “Sản phẩm”.

Chỉ những sản phẩm được chọn “Hiển thị trong kho hàng” thì được hiển thị trong trang “Kho Hàng”. Các sản phẩm khác không được cài đặt thì sẽ không được hiển thị trong danh sách “Kho hàng’. Bạn có thể cập nhật số lượng hàng trong kho của sản phẩm riêng lẻ hoặc của hàng loạt sản phẩm.